terug

maart 2019

Copekcabana in het Parool

Oud-wethouder moet wooncoöperaties aanjagen

Initiatieven van burgers om een wooncoöperatie op te richten mislukken vaak. Amsterdam heeft oud-wethouder Maarten van Poelgeest gevraagd als ‘aanjager’ de impasse te doorbreken.

Lees hier het volledige artikel.

februari 2018

Copekcabana en Ymere: principeakkoord over beheer woonblokken Van der Pek

AMSTERDAM – Copekcabana en Ymere hebben een principeakkoord gesloten voor het beheer van twee huizenblokken in de Van der Pekbuurt in Amsterdam-Noord. Het gaat om in totaal 30 sociale huurwoningen.

Wooncoöperatie Copekcabana wilde de twee huizenblokken eerst overnemen, maar het bod werd in maart 2017 door Ymere afgewezen. Volgens Ymere waren onder andere de financiële risico’s bij koop voor de toekomstige bewoners te groot. Daarna is door beide partijen gewerkt aan een aanvaardbaar alternatief.

Het grootste verschil met het oorspronkelijke idee van Copekcabana is dat in deze constructie de panden eigendom blijven van Ymere. Wel nemen de bewoners (leden van Copekcabana) veel beheertaken van de woningcorporatie over. Denk hierbij aan het onderhoud van de panden (met uitzondering van het casco) en de binnentuin. Voor het gebruik van de panden betaalt Copekcabana een collectieve huur.

Ymere prijst de manier waarop wooncoöperatie Copekcabana is omgegaan met de tegenslag na het afwijzen van het oorspronkelijke plan en een beter uitvoerbaar alternatief hebben bedacht. “Dat getuigt van hun grote betrokkenheid bij de buurt en sociale volkshuisvesting”, zegt Eric van Kaam, directeur Verhuur en Wonen bij Ymere. Ymere heeft veel ervaring met een beheercoöperatie, zoals met De Halve Wereld in Amsterdam-Centrum. Van Kaam: “De idealen van Copekcabana en hun wens een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving en in het bijzonder de Van der Pekbuurt verdient alle respect.”

Woonruimte voor specifieke groepen

Wooncoöperatie Copekcabana vindt het belangrijk om een diverse leefgemeenschap te zijn en wil graag betrokken zijn bij het toewijzen van woningen aan huurders van de twee woonblokken. Voor dit experiment is toestemming nodig van de gemeente Amsterdam. Sociale huurwoningen worden nu immers toegewezen op basis van wachtduur of urgentie. Jessie Wilms, bestuurder van Copekcabana: “Wij willen vijf van de dertig woningen aanbieden aan specifieke groepen huurders. Deze huurders willen wij een veilige en betrokken woonomgeving bieden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan statushouders, alleenstaande ouderen en eenoudergezinnen.”

Woonlasten naar draagkracht

Omdat solidariteit één van de belangrijkste basisprincipes is van Copekcabana wil zij onderzoek doen naar de mogelijkheid van een solidair huursysteem waar woonlasten naar draagkracht worden vereffend. De hoogte van de huur van een woning is daarbij afhankelijk van het inkomen van de huurder en kan per jaar verschillen. De huurprijs is gebaseerd op het verzamelinkomen. Huren zijn afhankelijk van het inkomen en stijgen of dalen mee.

Wooncoöperatie Copekcabana gebruikt de komende weken om de plannen verder uit te werken. Naar verwachting neemt de gemeente Amsterdam eind maart een besluit over het voorstel. Daarna neemt Ymere een besluit over renovatie van de panden, het overdragen van het beheer aan Copekcabana en worden details verder uitgewerkt.

Meer info of vragen: kijk op www.copekcabana.nl of mail communicatie@copekcabana.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Coen Springelkamp, woordvoerder Ymere, (020) 555 12 77 | (06) 270 442 10 | c.springelkamp@ymere.nl

september 2017

Copekcabana verder als beheercoöperatie

Lees verder…

  • Van der Pekbuurt, Amsterdam
  • Nieuwsbrief

    Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief:

    Archief nieuwsbrieven