Nieuwsbrief april 2019

Het is enige tijd geleden dat we jullie een nieuwsbrief stuurden. Dat betekent niet dat we hebben stilgezeten, integendeel! We schoven weer aan bij het actieteam wooncoöperaties Amsterdam, vergaderden regelmatig met Ymere over de ontwikkeling van de 2 huizenblokken, schreven een experimentstatus-aanvraag voor de Gemeente, vroegen een bestuursverklaring aan bij BZK en scherpten met onze leden de Copekcabana-visie aan.
Er zijn belangrijke stappen gezet! In deze nieuwsbrief een overzicht van de laatste ontwikkelingen en nieuwtjes.
Veel leesplezier!

Naar de nieuwsbrief